محبوبترین ها

 • اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-پارلمان محلي قزوين مصوب كرد:

 • اخبار-در ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين با فرماندهي سپاه صاحب الامر(عج) استان؛

 • اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-پارلمان محلي قزوين تأكيدكرد؛

 • نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خاطرنشان کرد:

 • اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-در ديدار با آيت اله باريك بين و به مناسبت هفته شوراها تأكيد شد؛

 • اخبار-به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد؛

 • اخبار-حکمت اله داودي رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين تأکيدکرد؛

 • اخبار-صادقي نيارکي،رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-در کميسيون شوراياري پارلمان محلي رخ داد؛

 • اخبار-فاطمه اشدري عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-مجابي رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين:

 • اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين:

 • اخبار-در کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي تصميم گيري شد؛