لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3071863 300 پاکبان خيابانهاي شهر را برف روبي کردند و 20 بي خانمان ساماندهي شدند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071888 فعاليت، تجهيزات و ماشين آلات برف روبي شهرداري قزوين توسط اعضاي شورا رصد شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071942 تجهيزات و ماشين آلات برف روبي از آغازين ساعات بارش برف کار خود را آغاز کردند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071967 حضور اعضاي شوراي شهر در سازمان پسماند و رصد تجهيزات اين ارگان 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071992 تلاش دستگاهها در برف روبي جاده هاي استان و معابر شهري قابل تقدير است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072017 نمايشگاه حيات وحش با حضور سخنگو و رئيس کميسيون مالي شورا افتتاح شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072042 برخي کدهاي درآمدي لايحه بودجه سال ?? شهرداري تصويب شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072067 رقم کد بودجه جرايم کميسيون ماده ??? بايد افزايش يابد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072092 تاکيد شورا به تنظيم لايحه بودجه واقعي ازسوي شهرداري قزوين است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072117 پارکينگ طبقاتي در چند نقطه از شهر بايد احداث شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072142 برخي ارقام لايحه بودجه پيشنهادي شهرداري بدون توجيه است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072167 شوراي شهر پرونده بررسي و تصويب کدهاي درآمدي لايحه پيشنهادي شهرداري را بست 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072192 نشست مجموعه مديريت شهري قزوين با هياتي متخصص از کشور کره جنوبي برپاشد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072413 تهديد مديريت پسماند در قزوين را به فرصت تبديل خواهيم کرد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072438 مديريت يکپارچه پسماند در ايران به شکل جدي مطرح است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072463 تفاهم نامه همکاري مديريت شهري با شرکت کره جنوبي امضاء شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072488 لايحه عوارض قطع درختان و نامه شرکت پرچمداران بررسي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072513 روند بررسي و تصويب کدهاي تملک پروژه هاي شهرداري در سال جديد ادامه دارد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072538 مخاطيان قطع و صدمه به درختان شهر جريمه مي شوند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072563 پارلمان محلي قزوين بررسي و تصويب کدهاي تملکي سال جديد را به اتمام رساند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test