لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3071062 اعضاي شورا از پرستاران تقدير کردند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071173 اعضاي شورا از پرستاران تقدير کردند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071222 اقدام انقلابي دادستان در حذف عوارض اتوبان قزوين_ زنجان ستودني است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071248 تعيين تکليف مصوبات مغايرت گرفته شده ازسوي فرمانداري در جلسه شورا 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071309 اعضاي هيأت مديره نظام پرستاري تقدير شدند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071364 تخفيف 100 درصدي شوراي شهر براي نصب تابلو معرفي کاربري واحدهاي صنفي 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071414 آغاز جلسات بررسي بودجه از هفتم بهمن ماه 96 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071464 نايب رئيس شورا بر تشکيل اتاق فکر براي حل مشکلات سلامت شهر تأکيدکرد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071513 مشکل تعاوني مسکن بيمارستان بوعلي بايد مورد بررسي و حل قرار بگيرد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071539 در فصل بودجه نويسي از مشاوران استفاده شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071589 معلولين منتظر تحقق وعده يکماهه شورا براي راه‌اندازي تاکسي ويژه آسيب‌مندان هستند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071616 ادامه برنامه 5 ساله دوم شهرداري قزوين در کميسيون برنامه ريزي شورا 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071641 در تعيين عوارض نصب تابلو واحد صنفي به معيشت مردم توجه شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071666 بازديد رئيس و اعضاي شورا از غرفه شهرداري قزوين در نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071691 بازديد رئيس و اعضاي شورا از غرفه شهرداري قزوين در نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071716 حضور اعضاي شورا در غرفه صندوق احياء بناهاي تاريخي 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071741 براي تبديل قزوين به مقصد گردشگري بايد زيرساخت هاي لازم ايجاد شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071766 توسعه گردشگري موجب ايجاد درآمدهاي پايدار مي شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071791 نمايشگاه گردشگري فرصت خوبي براي معرفي توانمندي‌هاي قزوين است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3071820 جديدترين نقشه گردشگري شهر قزوين رونمايي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test