لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2927780 مصوبه- تغيير کاربري دو قطعه زمين از آموزشي به مسکوني و درماني-مصوبه 18-96/3/6 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2927818 مصوبه- تامين منابع مالي براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب -مصوبه 19-96/3/9 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935405 مصوبه- کمک به شير خوارگاه حليمه -مصوبه 20 - 96/3/16 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935441 مصوبه- هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه- مصوبه 21- 96/3/16 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935477 مصوبه- نرخ کرايه حمل و نقل اتوبوس در سال 96- مصوبه 22-96/3/20 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935517 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رضايي کلج-مصوبه 24-96/3/20 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935552 مصوبه- توافق شهرداري با خانم مهجور با شرکا-مصوبه 25-96/3/20 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935631 مصوبه- توافق شهرداري با خانم طاهرخاني و آقاي پايلوند-مصوبه26-96/3/20 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935661 با سلام و احترام 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935710 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي- مصوبه 28- 96/3/28 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2935730 مصوبه-تغيير زمان اجراي مصوبه احياء و ساماندهي گاراژها-مصوبه 29- 96/3/20 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2948727 مصوبه- آيين نامه اجرايي ساماندهي تابلو هاي معرفي و تبليغاتي سطح شهر- مصوبه 30- 96/3/27 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2948771 مصوبه- تراکم تشويقي به ايثارگران-مصوبه 31- 96/3/27 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2948788 مصوبه- تعرفه نرخ کرايه تاکسي خطي - گردشي-تلفني سال 96 - مصوبه 32-96/3/30 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2948817 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان منتظري و حاجي عبو -مصوبه 33- 96/4/3 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2948849 مصوبه- واگذاري يک قطعه زمين به موسسه خيريه مکتب الزهرا (س)-مصوبه 34-96/4/3 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2948888 مصوبه- توافق شهرداري با سهراب عباسي-مصوبه 36- 96/4/3 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2956738 مصوبه- نرخ سرويس مدارس در سال تحصيلي 96-97 - مصوبه 43-96/4/17 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
297430 مصوبه - نرخ تعرفه هاي خدمات آتش نشاني سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
297447 مصوبه - رهن جهت ساختمان شوراهاي حل اختلاف از سوي شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora