لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2088966 مصوبه توافق شهرداري با آقاي جليلوند 95/5/25 مصوبه 88 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089003 مصوبه- توافق شهرداري با آستان قدس رضوي 95/5/23 مصوبه 89 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089020 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عظيم زاده و ميربهاء و شرکاء 95/5/23 مصوبه 90 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089038 مصوبه - هزينه برگرداندن اتباع بيگانه 95/5/26 مصوبه 91 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089075 مصوبه- تغيير عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به بهاء خدمات پاسخگويي 95/5/30 مصوبه 93 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092639 اخبار-صبح امروز؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096402 مصوبه - فروش قسمتي از مازاد خط پروژه متعلق به آقاي تقي فاتح منش 95/6/8 مصوبه 94 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096417 مصوبه -توافق شهرداري با آقايان امير مهدي و روح اله صفي قلي 95/6/6/ مصوبه 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096433 مصوبه- انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107776 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي فتاحي 95/6/20 مصوبه 101 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107791 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم جوادي 95/6/20 مصوبه 102 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107810 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم يارکه سلخوري 95/6/20 مصوبه 103 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
211158 مصوبه - توافق با آقاي وثوقي جهان در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
211210 مصوبه - توافق با خانم زهرا خويني ها در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح گذر 16 متري طباخ حسيني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2116566 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفي 95/7/3 مصوبه 109 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116585 مصوبه - توافق شهرداري با خانم طوطي 95/7/3 مصوبه 110 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117862 مصوبه - توافق شهرداري با مالکين قطعه 68 کلي ملاصدرا 95/7/3 مصوبه 111 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2122410 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان توکلي و حقيقت 95/7/6ئ مصوبه 115 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2126047 مصوبه- تشويق دانش آموزان پرسنل شهرداري 95/7/13 مصوبه 118 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132108 ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر با فرماندهي انتظامي استان قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora