لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1973284 بازديد اعضاي شوراي شهر از زمين فوتبال چوبيندر و پارک بانوان مينودر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986057 مصوبه- ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب 95/2/21 مصوبه 27 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1989825 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995182 جلسه شوراي شهر - تشريح اقدامات انجام شده براي برگزاري اجلاس راه ابريشم 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995295 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مستعلي همتي 95/3/8 مصوبه 31 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995315 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شير خان رجبي 95/3/8 مصوبه 32 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995338 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کشاورز فشالنجي 95/3/8 مصوبه 33 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995363 مصوبه - قرارداد همکاري شهرداري با شرکت راشا آتي تمدن 95/3/8 مصوبه 34 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995394 مصوبه- هزينه سرانه خدمات شهري اتباع خارجي 95/3/8 مصوبه 35 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2000244 ديدار با رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003408 مصوبه- کنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري 95/3/18 مصوبه 37 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003429 مصوبه - مساعدت به پرسنل شهرداري و در خصوص بيماري هاي صعب العلاج 95/3/18 مصوبه 38 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003448 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حبيبي 95/3/18 مصوبه 40 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007406 مصوبه- اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007430 مصوبه- توافق شهرداري با کميته امداد امام خميني (ره) 95/3/22 مصوبه 44 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007457 مصوبه- تاسيس سازمان توسعه گردشگري شهرداري 95/3/22 مصوبه- 45 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010115 بازديد اعضاي شوراي شهر از هادي آباد 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010154 ديدار مردمي اعضاي شوراي شهر از مسجد الغدير 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010463 معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول) 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010550 معرفي اعضاي دوره دوم 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora