لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1655125 مصوبه - اخذ بهاي خسارت به علايم و تجهيزات ترافيکي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655139 مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر دتذاي طرح کارت پارک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667013 مصوبه - توافق شهرداري با مالکين باغات واقع در بلوار پيامبر اعظم (ص) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667026 مصبه- توافق شهرداري با آقاي شيشه گرها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667049 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي براتعلي باجلان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667067 مصوبه - توافق شهرداري با خانم طيبه حسن بيگي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667082 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي حسين درويشي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667095 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي غلامرضا حيدري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667112 مصوبه - واگذاري يک قطعه زمين در کمربندي شرق مقابل اراضي کوره ملي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667128 مصوبه- انعقادتفاهم نامه شهرداري با مساجد سطح شهر در خصوص سرويس بهداشتي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667216 عکس - خبرنگاران 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1674963 مصوبه - درخواست مساعدت مالي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) از شهرداري قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
168001 عكس-بازديد از مركز كنترل ترافيك 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
168316 عكس- جلسه شوراي شهر با حضور دانش آموزان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1692402 رئيس شورا 94 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1695484 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
169698 عكس دانش آموزان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
169745 عكس منتخبين مجلس 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1698407 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي محمد قلي ها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698449 مصوبه - نوافق شهرداري با آقاي مجيد عظيمي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora