لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1809031 تشويق خيرين براي شرکت در اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809060 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809086 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809204 اخبار-همزمان با 26 دي ماه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810564 اخبار-عضو شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810593 اخبار-مدير حوزه علميه قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810621 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر در ديدار با مدير حوزه علميه قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1812101 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1812149 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1813379 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181350 شعار سال91 5 سال قبل 9 سال قبل admin shora
181395 ميلاد حضرت زهرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
181407 ميلاد حضرت زهرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
181748 اخبار_با هدف هم افزايي به منظور اجراي طرح هاي توسعه شهر صورت گرفت ؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1817511 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1817545 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1818206 اخبار-با 7 درصد افزايش نسبت به سال 94؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181892 اخبار_خورشيدي، عضو شوراي شهر قزوين؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1819012 اخبار-رئيس شوراي استان و عضو شوراي اسلامي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181917 اخبار_سخنگوي شوراي شهر قزوين: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1819210 اخبار-شهردار در جلسه تقديم بودجه قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181931 اخبار_رييس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1819341 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1819438 اخبار-رئيس کميسيون اداري مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181981 لينك مهم_پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري 5 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1820223 جلسه تقديم لايحه بودجه سال 95 شهرداري قزوين به شوراي شهر 94/11/3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
182127 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
182166 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
182177 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 5 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1822420 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شورا از دستاوردهاي سفر به کره خبر ميدهد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora