لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
920653 مصوبه - دريافت تسهيلات از بانك شهر جهت ترخيص دستگاه پرس زباله از گمرك شهريار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920784 اخبار_فرخزاد، نايب رئيس شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920808 اخبار_رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
923746 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
923813 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
927567 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
928586 اخبار_شوراي شهر تدوين برنامه براي شهرداري را ضروري مي داند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
928617 اخبار_در جلسه علني شوراي شهر تصويب شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
928702 اخبار_در کميسيون فرهنگي شوراي شهر مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
932588 عکس- جلسه کميسيون فرهنگي شورا با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان 93/8/10 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
940856 اخبار_عطايي، رئيس کميسيون بانوان تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
940905 اخبار_رئيس کميسيون شهر سازي خبر داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
940936 اخبار_سخنگوي شوراي شهر تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941727 مصوبه- مساعدت جهت احداث زائرسراي کاروان هاي راهيان نور استان در شهر خرمشهر 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947546 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قزويني شاد و خانم جوزي بشري مبني بر تعرض گذر 16 متري حمام پير حصار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947606 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شهبازي جهت تعريض کوچه محمديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947681 مصوبه- توافق با وراث مرحوم شعبان شه پرست جهت اجراي طرح تعريض جاده 55 متري بلوار شرق 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947729 مصوبه - توافق با خانم علي محمديها و آقاي زرآبادي جهت اجراي طرح رمپ و لوپ کمربندي مرحوم ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
948799 اخبار_رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
948867 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora