لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
762756 مصوبه - توافق با خانم نمازي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762802 مصوبه - تفاهم نامه مابين شهرداري با قرار گاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762841 مصوبه - نامگذاري بوستان جديد الحداث مقابل استانداري به نام بوستان جانباز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768297 ديدار اعضاي شوراي شهر و شهردار با شوراياران در شهرداري منطقه 2 سالن قائم 93/2/15 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768375 مصوبه - اجراي تفاهم نامه سپاه صاحب الامر (عج) در رابطه با بهره برداري از سوله هاي ورزشي صالحين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768394 مصوبه - مشاركت شورا و شهرداري قزوين جهت تقدير از مقام شامخ معلم و معلمين برگزيده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
772748 عكس- نشست مطبوعاتي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با رسانه ها 93/2/14 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
773937 عكس - نشست اعضاي شوراهاي ادواري 93/2/20 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
775716 عكس- سخنراني سخنگوي شوراي شهر آقاي صادقي نياركي در نماز جمعه قزوين 93/2/19 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
781308 عكس- بازديد اعضاي شوراي شهر از پارك علم و فن آوري 93/2/22 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
792754 مصوبه - احداث بنا در زمين هاي قولنامه اي واقع در بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
792775 مصوبه - تعرفه شركتهاي مسافربري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
792822 مصوبه توافق با آقاي يوسفي در بخش 5 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
801695 مصوبه - آماده سازي صدور مجوز موقت كاربري پاركينگ عمومي براي اراضي مستعد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
801711 مصوبه - توافق با سپاه صاحب الامر مبني بر جانمايي بيلبرد در فضاي تبليغاتي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
801731 مصوبه - توافق با آقاي بابايي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805353 مصوبه- مساعدت جهت برگزاري مسابقات كشتي انتخاباتي تيم ملي كشور 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805369 مصوبه- توافق با آقاي ثقفي در بخش 4 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805383 مصوبه- توافق با آقاي يزدي در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805398 مصوبه توافق با وراث مرحوم مستخدم در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora