لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
388664 مصوبه- اساسنامه خانه رياضيات 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388681 مصوبه - اصلاح برخي از رديفهاي درآمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388716 مصوبه - اصلاح برخي از رديفهاي درآمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
365979 اخبار -نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
366012 اخبار_به منظور تدوين سياست هاي بودجه سال 92 شهرداري برگزار شد؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352903 اخبار_ايجاد تفکر مديريت متحد شهري، ضامن توسعه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388479 عكس- پارك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
325086 زمستان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390679 اخبار_در صحن علني شورا مطرح شد ؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390611 اخبار_با محوريت توجه به بافت جنوب شهر و محلات آسيب پذير؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390635 اخبار-افتتاح فاز 2 بوستان بانوان در دهه فجر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390659 اخبار_اعطاي هداياي نقدي تشويقي براي حفظ قرآن کريم 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
395231 اخبار_بيانيه شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
403403 اخبار_رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
404086 اخبار_در نشست اخير شوراياران با مجموعه مديريت شهري مطرح شد؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409626 مصوبه - پرداخت هديه خوش حسابي به مؤديان شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409643 مصوبه - برنامه توسعه گردشگري شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409658 مصوبه - افزايش نرخ اتوبوس درون شهري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409689 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286542 با هدف ترويج آموزه هاي ناب ديني، در صحن علني شورا تاکيد شد؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora