لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
66595 تملك زمين زراعي آقاي كيماسي سلخوري احدي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66728 تملك پلاك آقاي علي اكبر شرباف(طرح تعريض گذر) 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66744 انعقاد قرارداد مبني بر ساخت بازار وليعصر با شركت سازه گستر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66794 فروش نهر متروكه كوچه آبان خيابان پادگان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66821 تقاضاي آقاي جعفر فطري مبني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي كه در طرح بهداشتي درماني قرار دارد 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69211 سايت شوراي اسلامي شهر تهران 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69228 سايت شوراي اسلامي شهر تهران 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69002 پيام شهر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69950 در خصوص پرداخت حقوق مالكين به جهت اجراي طرح خيابان مجاهد 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69994 تملك ششدانگ يكباب مغازه تحت پلاك ثبتي 4832 اصلي با جميع جهات اعم از عرصه و عيان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69918 تملك زمين آقاي نصراله وظيفه(طرهاي عمراني) 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
70232 عقد قرارداد با يكي از شركتهاي بيمه جهت ارائه خدمات بيمه اي به شهرداري و سازمان هاي تابعه... 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
70268 كميسيون ها و كميته ها 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
52514 حضور شوراي دانش‌آموزي دبيرستان علامه اميني در صحن شوراي شهر 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
51814 رياست شوراي اسلامي شهر طي بيانيه اي فرمودند: انقلاب اسلامي باعث بهت و حيرت جهانيان گرديده است. 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
52727 آرشيو اخبار 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
52544 سياست‌هاي کلان بودجه سال 90 شهرداري قزوين ابلاغ شد 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69272 جهاد اقتصادي 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
65832 رييس شوراي اسلامي شهر قزوين:شوراها حلقه اتصال مردم به بدنه نظام مي باشند 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
72260 اخذ هزينه تغيير كاربري جهت ساختمانهايي كه قبل از طرح تفصيلي به صورت مسكوني مورد استفاده قرار مي گرد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora