لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1005266 مصوبه - تفکيک و تعيين قدرالسهم ماکين با شهرداري در قطعه 47 کلي ملاصدرا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1005288 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي افروز 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1005329 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي صادق کريمي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1005343 مصوبه توافق شهرداري با آقاي قربانعلي حق وردي در بخش 2 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1008994 مصوبه - توافق شهرداري با خانم نعلبران 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1015193 عکس- ابوترابي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1016614 بازديد از تله سيژ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1018562 مصوبه - مساعدت مالي به اداره کل اطلاعات 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1018637 مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند (پسماندهاي ساختماني و عمراني) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038596 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم مهدي حاجي کريمي در بخش 3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038639 مصوبه - واگذاري ملک شهرداري در خيابان آيت ا... کاشاني به آقاي مهرابي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038688 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بر بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) حکمت 59 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038710 مصوبه - واگذاري قطعه اي در بلوار کمربندي شهيد بهشتي به انجمن صنفي کارگران ساختماني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038726 مصوبه - دفترچه اصلاح بودجه سال 93 سازمان تاکسيراني شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038756 مصوبه - صدور مجوز املاک قولنامه اي در اراضي اسماعيل آباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1049011 مصوبه - مساعدت مالي به ناحيه مقاومت بسيج امام حسن (ع) و امام سجاد (ع) به منظور اعزام کاروانهاي راهير 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1067699 مصوبه - تعيين هزينه جهت ارائه خدمات در مرکز همگاني خريد و فروش خودرو 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1067726 مصوبه - الحاق دو بند به آيين نامه شوراي عالي سرمايه گذاري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1071863 مصوبه - مساعدت به اداره آموزش پرورش 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1075799 کتابخانه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1092904 مصوبه - تجليل از معلمان به مناسبت روز معلم با مشارکت آموزش و پرورش ناحيه 1 و 2 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1101804 عکس- منبع 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1101906 مصوبه - توافق با خانم کبري نوري در بخش 3 قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1101933 مصوبه - توافق با آقايان اميني در خصوص تهاتر در اراضي سرتک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1101960 مصوبه- توافق با آقايان کريمي و صابري در خيابان مولوي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1108428 مصوبه - تسهلاتي از طرف بانک شهر در خصوص تسويه بدهي هاي معوقه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1108451 مصوبه - اختصاص هديه خوش حسابي 18 تا 25 درصد در مدت زمان مشخص 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1113519 مصوبه - توافق با آقاي احمدي در اراضي سرتک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1113554 مصوبه- شيوه نامه اجرايي مشارکت شهروندان در انجام پروژه هاي عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1113575 مصوبه - گزارش مدير عامل سازمان مديريت و پسماند در خصوص حفر چاهها و سايت محمد آباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1113605 مصوبه- اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه در سال 94 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1116801 مناسبتها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1116814 مناسبت ها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1127010 مصوبه- واريز مبلغ سيصد ميليون ريال از سوي استانداري به شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1127053 مصوبه - افزايش سقف معاملات شهرداي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1133569 مصوبه - گزارش تفريغ بودجه سال 92 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1133583 مصوبه - توافق شهرداري با خانم حناساوها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1133614 مصوبه - صدور مجوز جهت احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي گيلکي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1133632 مصوبه - توافق شهرداري با خانم جلالي يکتا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
113572 مصوبه - اعطاي هديه به ساكنين پلاكهاي تجاري و مسكوني تجاري پروژه پلهاي غير همسطح نادري و عمران 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora