لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1695433 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1695484 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1695469 اخبار-نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقات هاي مردمي شوراي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698407 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي محمد قلي ها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698449 مصوبه - نوافق شهرداري با آقاي مجيد عظيمي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698495 مصوبه - انتخابات هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698526 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي مهدي بازرگان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1700594 اخبار-علي صادقي نيارکي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1700624 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702139 مصوبه - رهن ساختمان مجمع مشورتي توسعه استان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702267 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1700643 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1700532 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702309 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702427 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702460 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698510 مصوبه - تشويق دانش آموزان پرسنل شهرداري و دانشجويان شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698474 مصوبه - نرخ کرايه اتوبوس درون شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1674963 مصوبه - درخواست مساعدت مالي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) از شهرداري قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667128 مصوبه- انعقادتفاهم نامه شهرداري با مساجد سطح شهر در خصوص سرويس بهداشتي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667013 مصوبه - توافق شهرداري با مالکين باغات واقع در بلوار پيامبر اعظم (ص) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655139 مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر دتذاي طرح کارت پارک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655125 مصوبه - اخذ بهاي خسارت به علايم و تجهيزات ترافيکي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655095 مصوبه تملک قطعاتي در بلوار شرق ملاصدرا و افتتاح پل نخبگان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655029 مصوبه - اخذ عوارض قطع اشجار 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655016 مصوبه - افزايش نرخ فروش تراکم مسکوني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1654987 مصوبه - تعرفه سرويس مدارس سال تحصيلي 94-95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1654963 مصوبه - تعرفه فروش قبور و خدمات سازمان شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632230 مصوبه- اهداء امتياز به خانواده شهداء تا سقف 200 متر مربع تراکم رايگان 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1632211 مصوبه - صدور مجوز براي اراضي قولنامه اي در محدوده شهري اسماعيل آباد 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1127053 مصوبه - افزايش سقف معاملات شهرداي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113605 مصوبه- اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه در سال 94 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1108451 مصوبه - اختصاص هديه خوش حسابي 18 تا 25 درصد در مدت زمان مشخص 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1108428 مصوبه - تسهلاتي از طرف بانک شهر در خصوص تسويه بدهي هاي معوقه 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092904 مصوبه - تجليل از معلمان به مناسبت روز معلم با مشارکت آموزش و پرورش ناحيه 1 و 2 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1018637 مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند (پسماندهاي ساختماني و عمراني) 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1703265 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
969804 مصوبه - تعرفه آماده سازي اراضي شهري 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
975578 مصوبه - انهار و بستر ها در ليست اموال شهرداري 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960748 مصوبه - اموال عمومي شهرداري در محدوده شهر قزوين 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951273 مصوبه - توسعه فضاي پارک بانوان در ضلع جنوبي بلوار جمهوري اسلامي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941825 مصوبه- کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941789 مصوبه - احداث پارک بانوان 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
883043 تشويقي دانش آموزان پرسنل شهرداري قزوين 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868674 مصوبه- افزايش اعطاي تسهيلات تشويقي عوارض نوسازي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848351 مصوبه - پرداخت مبلغي از طرف شهرداري به موسسه کاسپين جهت رفع برخي از نواقص پروژه تلي سيژ 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846759 مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر داراي طرح کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
810466 مصوبه - جدول نرخ تاكسي هاي گردشي 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805335 مصوبه- افزايش نرخ كرايه اتوبوس و ميني بوس در سال 93 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
801759 مصوبه - اخذ ورودي از خودرو در بوستان باراجين 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora