لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1791944 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179204 عكس از حافظان قرآن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179283 عكس از حافظان قرآن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1794559 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794583 اخبار-در بيانيه مشترک رياست شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794726 مصوبه- بودجه مصوب سال 1394 سازمان نوسازي و بهسازي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794754 مصوبه - دستورالعمل تخلفات رانندگي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794774 مصوبه- جابجايي اعتبار رديف هاي بودجه تملک شهرداري منطقه 3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179519 اخبار_برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179545 اخبار_رييس شوراي اسلامي شهر قزوين مطرح كرد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179598 مصوبه - شركت شهرداري در بازار سهام فرا بورس جهت خريد سهام هوا شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179629 مصوبه - توافق با آقاي خوئيني مبني بر تملك بخش 5 جهت اجراي طرح خيابان 30 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179644 مصوبه - توافق با وراث مرحوم نجفي در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح فضاي سبز و خيابان كشي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1796744 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179680 مصوبه - توافق با آقاي ميرزا شاعري در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح تاسيسات و تجهيزات و فضاي سبز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179695 مصوبه - توافق با آقاي سلطاني در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح فضاي سبز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179719 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 در شهرك مهديه خيابان حكيم 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179735 مصوبه - توافق با اداره ثبت در خصوص بدهي آقاي آدينه به شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179753 مصوبه - توافق با آقاي حضرتي پور در بخش 5 جهت اجراي طرح بلوار 65 متري ايران 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179767 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا خانم عبدلي در بخش 5 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179781 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 متعلق به آقاي يار محمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179795 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي مراد خاني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179810 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي يزداني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179827 مصوبه - توافق با آقاي ترابي اصل در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ م زير گذر كمربندي مرحوم ابوت 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179842 مصوبه - توافق با وراث مرحوم شاطري خامنه در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري ضلع غربي حما 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1798540 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري در منطقه 4 قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1798554 مصوبه- هزينه حمل و نقل مسافر در تاکسي بيسيم و کوروش تاکسي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179859 مصوبه - توافق با آقايان سميعي فرد در بخش 4 بساتين جهت اجراي طرح تعريض رمپ و لوپ پل مرحوم ابوترابي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179873 مصوبه -توافق با آقاي كلهر در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
180082 اخبار_نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1801172 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1801287 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1803717 اخبار-در اولين جلسه بررسي بودجه عنوان شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1803753 اخبار- 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1805198 اخبار-پارلمان محلي قزوين از سياستهاي اعلامي خود در تدوين لايحه بودجه سال 95 مي گويد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1805297 اخبار-در انتخابات هيأت رئيسه شوراي عالي استانها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1806684 اخبار-با همکاري و مشارکت مجموعه مديريت شهري قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1807685 اخبار-رياست پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
180780 مصوبه- عوارض مازاد بر تراكم واحدهاي مسكوني-اداري-صنعتي-تجاري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1809018 اخبار-شوراياران ناحيه ناصرآباد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809031 تشويق خيرين براي شرکت در اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809060 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809086 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809204 اخبار-همزمان با 26 دي ماه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810564 اخبار-عضو شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810593 اخبار-مدير حوزه علميه قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810621 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر در ديدار با مدير حوزه علميه قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1812101 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1812149 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1813379 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora