لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2289140 اخبار-اشدري، عضو شوراي شهر و رئيس مجمع جامعه بسيج زنان استان قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2293366 اخبار-در جلسه شوراي شهر قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2293382 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين و توسط اعضاي پارلمان محلي؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2293399 اخبار-به دليل مديريت کشوري و مناسب زائرين اربعين حسيني؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2295757 اخبار-دکترمريم نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهر: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2295830 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2296061 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2296264 اخبار-حجت الاسلام والمسلمين عابديني: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2296277 اخبار-غياثوند، رييس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2296290 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگ_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2303842 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2303985 اخبار-با هدف ارائه پيشنهادات بودجه اي سال96؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2304023 اخبار-در کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين انجام شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2304053 اخبار-در کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2304072 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2304325 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2304366 اخبار-محمدرضا صديقي، رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2305395 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2305431 اخبار-در هفتمين همايش شهر ايده آل مطرح شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2305445 اخبار-براساس موافقت شوراي اسلامي شهر قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2305893 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2306233 اخبار-غياثوند، عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2306483 اخبار-محمدرضا صديقي، نماينده شوراي شهر در سازمان باغستانها: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307523 مصوبه - پرداخت مبلغي ماهانه از سوي شهرداري به کمپ هاي خصوصي 95/9/20 مصوبه 148 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307539 مصوبه- تجليل از قاريان و حافظان قرآن 95/9/20 مصوبه 149 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307558 مصوبه- معافيت پلاکهاي تجاري از پرداخت عوارض دفع در تقاطع امام رضا (ع) و قدس 95/9/23 مصوبه 150 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307580 مصوبه-قانون ديوان محاسبات کشوردر بررسي بخشي از عملکرد مالي شهرداري 95/9/23 مصوبه 151 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307804 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2309374 اخبار-در کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2309395 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora