لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
192602 مصوبه - توافق با آقاي شير محمديان زاده در بخش 4 قزوين جهت واقع شدن در طرح حريم كانال آبرساني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1926052 اخبار-دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
192624 مصوبه - توافق با مالكين قطعه 77 كلي ملاصدرا به نمايندگي آقاي حيدري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
192643 مصوبه - توافق با خانم عمارلو در بخش 5 قزوين جهت اجري بند 20 كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
192662 مصوبه - توافق با آقاي اله كرم باجلان در بخش 53 اصلي جهت واقع شدن در طرح حريم آبرساني و فضاي سبز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1929402 مصوبه- تخفيف 50 درصد جرايم کميسيون ماده 100 براي ساختمانهاي خارج از محدوده مناطق منفصل شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929426 مصوبه- اصلاح بهاي خدمات پسماند خانگي اصناف - ساختماني و عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929456 مصوبه- توافق با ساکنين 4 واحد اپارتمان مسکوني در خ نواب جنوبي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929497 مصوبه- مغايرت بندهاي مصوبات شورا از طرف فرمانداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1930550 اخبار-از سوي فرج الله فصيحي رامندي؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1930570 اخبار-توسط نايب رئيس پارلمان محلي قزوين صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1930704 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1932402 هيات رئيسه دوره چهارم 5 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1933027 اخبار-در پارلمان محلي قزوين به مناسبت روز معلم تصويب و تصميم‌گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1933965 مصوبه ساختمان در حال ساخت شورا و شهرداري قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1936306 اخبار-پارلمان محلي قزوين دو لايحه دوفوريتي را تصويب کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1937023 با حضور رئيس و اعضاي پارلمان محلي و مديران شهري قزوين صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1937038 اخبار-نماينده ولي‌فقيه در استان قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1938785 اخبار-رئيس پارلمان محلي قزوين در آئين نماز جمعه اين هفته تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1939337 اخبار-در نشست مشترک شوراي شهر و شهرداري قزوين تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1940276 اخبار-دکتر نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1941024 اخبار-رييس شوراي اسلامي شهر قزوين در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1941059 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942346 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942366 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942418 اخبار-حبيبي، معاون عمراني استاندار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942624 اخبار-زرآبادي، نماينده مردم قزوين در خانه ملت: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942640 اخبار-محمدي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942698 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942800 مصوبه - ارائه تسهيلات تشويقي براي بدهکاران عوارض نوسازي 95/1/30 مصويه 11 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora