لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1809031 تشويق خيرين براي شرکت در اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809060 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809086 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809204 اخبار-همزمان با 26 دي ماه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810564 اخبار-عضو شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810593 اخبار-مدير حوزه علميه قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810621 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر در ديدار با مدير حوزه علميه قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1812101 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1812149 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1813379 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181350 شعار سال91 6 سال قبل 10 سال قبل admin shora
181395 ميلاد حضرت زهرا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
181407 ميلاد حضرت زهرا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
181748 اخبار_با هدف هم افزايي به منظور اجراي طرح هاي توسعه شهر صورت گرفت ؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1817511 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1817545 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1818206 اخبار-با 7 درصد افزايش نسبت به سال 94؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181892 اخبار_خورشيدي، عضو شوراي شهر قزوين؛ 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1819012 اخبار-رئيس شوراي استان و عضو شوراي اسلامي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181917 اخبار_سخنگوي شوراي شهر قزوين: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1819210 اخبار-شهردار در جلسه تقديم بودجه قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181931 اخبار_رييس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين: 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1819341 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1819438 اخبار-رئيس کميسيون اداري مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181981 لينك مهم_پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري 5 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1820223 جلسه تقديم لايحه بودجه سال 95 شهرداري قزوين به شوراي شهر 94/11/3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
182127 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
182166 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
182177 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 5 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1822420 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شورا از دستاوردهاي سفر به کره خبر ميدهد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora