لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
148452 اخبار-با اتمام حسابرسي بودجه سال 89؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
148495 اخبار-با تصويب شوراي شهر در دستور کار قرار گرفت؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
148576 اخبار-اعضاي كميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا و عمران 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
148605 اخبار-اخذ عوارض از واحدهاي تجاري موقت 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
148620 اخبار-در ديدار جانبازان قطع نخاع استان و مديران شهري مطرح شد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
148637 اخبار-بيانيه رييس شوراي اسلامي شهرو شهردار قزوين به مناسبت 22 بهمن ماه 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
148656 اخبار- بازديد هيئت رهبران جنبش فرهنگي هنري ضدهالووديسم از شهرداري قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
148775 شوراي اسلامي شهر اصفهان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
148804 سايت-شوراي اسلامي شهر مشهد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
153119 اخبار_پيام رييس شوراي اسلامي شهر قزوين و شهردار قزوين؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
154328 اخبار-رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
158452 عكس-ديدار مردمي در مسجد المهدي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1632211 مصوبه - صدور مجوز براي اراضي قولنامه اي در محدوده شهري اسماعيل آباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632230 مصوبه- اهداء امتياز به خانواده شهداء تا سقف 200 متر مربع تراکم رايگان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632247 مصوبه توافق شهرداري با آقايان چگيني ، خمسه پور، ايزديان،حاجي سيد جوادي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632260 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي رمضاني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632297 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفلي و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1634224 اخبار-تبادل اطلاعات و تجربيات شهرهاي قزوين و تبريز 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1635124 اخبار-در راستاي تعامل و همکاري بيشتر صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1635154 اخبار-اتحاد و همدلي خوبي بين مجموعه شوراي اسلامي شهر قزوين شکل گرفته است 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1635188 اخبار-انصاري رئيس کل دادگستري استان قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1635219 اخبار-مدير کل بازرسي استان در صحن شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1636852 اخبار-در پيامي مشترک از سوي رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين اعلام شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1640299 اخبار-رئيس کميسيون املاک شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1640313 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1640348 اخبار-در کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تصميم گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1647264 اخبار-نماينده شوراي اسلامي شهر قزوين در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1647277 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قروين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1647536 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1647555 اخبار-شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora