لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
128181 مصوبه - توافق شهرداري با خانم اكبري در بخش 5 جهت اجراي طرح بلوار 65 متري ايران 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
128196 مصوبه - اصلاحيه -توافق شهرداري با آقاي رخشاني از قطعه معوض قابل واگذاري از 18 تفكيكي به 16 تفكيكي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
128213 مصوبه - اصلاحيه - توافق شهرداري و آقاي بهبوديان مورد تملك از 309/34 متر به 335 متر مربع و ... 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
128238 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي محصور متعلق به آقاي اميري در بلوار امام خميني (ره) 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130206 اخبار-مراسم تجليل از قهرمان كاراته اميدهاي جهان برگزار شد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130220 اخبار-بهبود عبور و مرور شهري مهم ترين سياست گذاري شوراي شهر طي سال هاي اخير بوده است 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130232 اخبار-سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رکن اصلي برنامه هاي فرهنگي شهر است 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130280 مصوبه - توافق با وراث مرحوم طهماسبي در جاده رشت ناصر آباد بر اتوبان در جهت اجراي طرحهاي توسعه شهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130296 مصوبه - توافق با خانم گل انار بابايي چگيني جهت اجراي طرح بلوار 65 متري ايران 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130311 مصوبه - قرارداد با شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130329 مصوبه - توافق شهرداري با تعاوني مسكن فرهنگيان البرز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130343 مصوبه - وصول عوارض ساختمانهاي مسكوني با كاربريهاي مختلف 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132514 اخبار-نهم‌شهريور مصادف با روز قزوين؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132528 اخبار-رييس شوراي شهر در جريان تصويب نام 9دي براي پل چهار راه عمران: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132780 اخبار-مهم ترين دغدغه هاي شوراي سوم برقراري ارتباط و تعامل تنگاتنگ با شهروندان بوده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132805 اخبار-عجم، استاندار قزوين تاکيد کرد: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132819 اخبار- رييس شوراي شهر و شهردار قزوين در بيانيه‌اي اعلام کردند: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
133366 مصوبه - توافق شهرداري جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري فضاي سبز مقابل مسجد سنجيده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
133380 مصوبه- تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي آقاي امامي در خيابان راه آهن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
133389 مصوبه- نامگذاري پل غيرهمسطح چهارراه عمران به نام 9 دي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134025 مصوبه - اعطاي تسهيلات تشويقي جهت پرداخت نقدي و يكجاي خسارت تاديه كليه اسناد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134040 مصوبه - پرداخت 30 درصد از مبلغ ديه كامله مرد مسلمان به اولياي دم مرحوم اكبري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134060 مصوبه - مبلغ سرويس دهي مدارس در سال 90-91 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134480 جلسه شوراي اسلامي شهر با حضور فرماندهي محترم نيروي انتظامي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134711 اخبار-ارائه گزارش عملكرد سازمان فرهنگي و ورزشي صورت گرفت 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
136132 اخبار-جلسه با سردار صابري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
136328 اخبار-شيري، رييس کمسيون عمران شوراي شهر: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
136406 اخبار-کارخانه آسفالت مي تواند منبع پايدار درآمدي براي شهر باشد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
136526 اخبار-اشدري، نايب رئيس کميسيون فرهنگي: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
136597 اخبار-اعطاي تسهيلات تشويقي به مؤديان داراي چك برگشتي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora