لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
73998 مصوبه -به مناسبت ميلاد فاطمه زهرا(س) و روز زن تا سقف 50 درصد هديه در خصوص كليه عوارضات -خريد تراكم . 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74012 مصوبه - هديه روز زن به كارمندان زن شاغل در شهرداري 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74026 مصوبه - ارسال گزارش كميته بانوان در خصوص چگونگي روند كيفيت اجراي پروژه پارك بانوان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74041 مصوبه - تملك ششدانگ به مساحت 164 متر مربع فاز سوم لوازم خانگي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74056 مصوبه- توافق در خصوص واگذاري ششدانگ سرقفلي و ملك 2 باب مغازه تجاري ستاره شهر در خيابان خيام در ازايي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74072 مصوبه -توافق مبني بر واگذاري 7 باب مغازه در خيابان طالقاني سر پل جنب كلانتري 11 مدرس به ازاي بدهي بي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74084 آقاي خاكساران 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74096 آقاي شيري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74106 آقاي كبودوند 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74122 مصوبه - توافق با شركت آبادگران عمران و توسعه البرز مبني بر واگذاري 4 باب مغازه تجاري در خيابان فردو 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74136 مصوبه- تملك پلاك ثبتي به مساحت 568/20متر مربع واقع در كمربندي شهيد بهشتي -يازيگاه شقايق 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74145 خانم حكمت 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74155 خانم اشدري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74165 خانم عطايي 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74177 خانم نخستين 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74415 مصوبه - در خصوص نحوه صدور مجوز حفاري ها 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74429 مصوبه - تملك به مساحت 300 متر مربع بر بلوار 65 متري پونك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74443 مصوبه - تملك به مساحت 9682 متر مربع در محدوده پارك كوهستاني فدك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74806 مصوبه - تملك به مساحت 9492/61 متر مربع در بلوار نوروزيان مقابل استانداري از فضاي سبز به مسكوني 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75879 مصوبه - تملك قسمتي از قطعه 7 كلي ملاصدرا با كاربري فضاي سبز 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora