لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
903954 اخبار_اشدري، نائب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903968 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905371 اخبار_عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905393 اخبار_رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905470 اخبار_صديقي، رئيس کميسيون شورا ياري شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905496 اخبار_غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين خبر داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
907202 مصوبه - توافق با آقاي سلخوري در جهت اجراي پروژه بازگشايي مسير خيابان 30 متري نگارستان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908213 اخبار_چگيني، رئيس كميسيون املاك و توافقات شوراي شهر قزوين تأكيد كرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908229 اخبار_مجابي، رئيس كميسيون بهداشت، سلامت و محيط زيست شوراي شهر تأكيدكرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908864 اخبار_داودي، رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908888 اخبار_ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908906 اخبار_اعضاي شوراي شهر تصويب کردند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908921 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
909879 اخبار_اشدري، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
909992 اخبار_غياثوند، عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910376 مصوبه- تقاضاي آقاي حيدري مبني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910393 مصوبه - اصلاح مصوبه افزايش هزينه هاي كارشناسي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910409 مصوبه - واگذاري 10 هكتار زمين به شركت عصر صنعت سبز كاسپين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910426 مصوبه - در خصوص تقاضاي آقاي مصطفايي چمني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهر مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910458 اخبار_نايب رئيس شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora