لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
404306 اخبار_شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب كرد؛ 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
407848 اخبار_سياست هاي راهبردي شهرداري قزوين ابلاغ شد 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409626 مصوبه - پرداخت هديه خوش حسابي به مؤديان شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409643 مصوبه - برنامه توسعه گردشگري شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409658 مصوبه - افزايش نرخ اتوبوس درون شهري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409689 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436032 مصوبه- ماده 100 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436047 مصوبه - خريد كاميون مكانيزه حمل زباله ايسوز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436062 مصوبه - مالكين پلاكهاي شمالي خيابان رسالت 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436109 مصوبه - درخواست وزارت جهاد كشاورزي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436125 مصوبه - مساعدت به هيات امناي مسجد شهيد ثالث 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436143 مصوبه - توافق با آقايان صفدري و رفيعي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436166 مصوبه - توافق با آقاي شاد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436223 فاطمه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436232 فاطمه 4 سال قبل 9 سال قبل admin shora
444257 مصوبه - تعرفه خدمات معاينه فني خودرو سال 92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
444273 مصوبه - سد معبر ناشي از رها شدن خودروهاي سطح شهر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452320 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي شهرك مهديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452344 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در جانبازان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452370 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي بلوار امام حكمت 52 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora