لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
144443 مصوبه - توافق با آقاي رعيت درانتهاي بلوار نوروزيان جهت اجراي طرح پارك آفرينش 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
144457 مصوبه اخذ عوارض ساليانه از تمامي بانكهاي دولتي خصوصي مؤسسات مالي اعتباري تعاوني فعال ازسال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
144471 مصوبه اخذ عوارض صدور پروانه 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
144485 مصوبه - اخذ عوارض از تجاريهاي موقت معادل عوارض كسب و پيشه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
144498 مصوبه اصلاح و وصول تعدادي از مصوبات عوارض شهرداري از قبيل (عوارض پذيره) 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145551 مصوبه - اخذ عوارض بر قراردادهاي عمراني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145579 مصوبه - اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145617 مصوبه - ماليات بر ارزش افزوده نسبت به اخذ عوارض قطع اشجار 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145791 عكس - بازديد از امامزاده حسين(ع) 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145865 عكس- بازديد از بازارچه در حال ساخت وليعصر (عج) 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145929 عكس - بازديد از مديريت پسماند خيابان پادگان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
146397 عكس- جلسه تقديم بودجه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
146449 عكس- جلسه شورا با جانبازان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
147608 اخبار-لزوم تعامل تنگاتنگ شوراياران با مردم در جهت پيشبرد اهداف شهري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148379 اخبار-عطايي، رييس کميسيون بانوان: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora