لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
128196 مصوبه - اصلاحيه -توافق شهرداري با آقاي رخشاني از قطعه معوض قابل واگذاري از 18 تفكيكي به 16 تفكيكي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
128213 مصوبه - اصلاحيه - توافق شهرداري و آقاي بهبوديان مورد تملك از 309/34 متر به 335 متر مربع و ... 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
128238 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي محصور متعلق به آقاي اميري در بلوار امام خميني (ره) 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
121209 اخبار-نطق آقاي ظاهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
119468 اخبار-صديقه حکمت، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
120017 اخبار-نطق مهندس كبودوند 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
119449 اخبار-جبران فقر فضاهاي فرهنگي با استفاده از بوستان‌هاي شهر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
95374 اخبار-آيت .... باريک بين، نماينده ولي فقيه تاکيد کرد؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
76282 اخبار-اجراي عدالت بدون ولايت‌پذيري ممكن نيست 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
130280 مصوبه - توافق با وراث مرحوم طهماسبي در جاده رشت ناصر آباد بر اتوبان در جهت اجراي طرحهاي توسعه شهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130296 مصوبه - توافق با خانم گل انار بابايي چگيني جهت اجراي طرح بلوار 65 متري ايران 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130311 مصوبه - قرارداد با شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130329 مصوبه - توافق شهرداري با تعاوني مسكن فرهنگيان البرز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130343 مصوبه - وصول عوارض ساختمانهاي مسكوني با كاربريهاي مختلف 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130206 اخبار-مراسم تجليل از قهرمان كاراته اميدهاي جهان برگزار شد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130232 اخبار-سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رکن اصلي برنامه هاي فرهنگي شهر است 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
130220 اخبار-بهبود عبور و مرور شهري مهم ترين سياست گذاري شوراي شهر طي سال هاي اخير بوده است 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132514 اخبار-نهم‌شهريور مصادف با روز قزوين؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
133366 مصوبه - توافق شهرداري جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري فضاي سبز مقابل مسجد سنجيده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
133380 مصوبه- تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي آقاي امامي در خيابان راه آهن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
133389 مصوبه- نامگذاري پل غيرهمسطح چهارراه عمران به نام 9 دي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134040 مصوبه - پرداخت 30 درصد از مبلغ ديه كامله مرد مسلمان به اولياي دم مرحوم اكبري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134480 جلسه شوراي اسلامي شهر با حضور فرماندهي محترم نيروي انتظامي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132780 اخبار-مهم ترين دغدغه هاي شوراي سوم برقراري ارتباط و تعامل تنگاتنگ با شهروندان بوده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132528 اخبار-رييس شوراي شهر در جريان تصويب نام 9دي براي پل چهار راه عمران: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132805 اخبار-عجم، استاندار قزوين تاکيد کرد: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
132819 اخبار- رييس شوراي شهر و شهردار قزوين در بيانيه‌اي اعلام کردند: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134711 اخبار-ارائه گزارش عملكرد سازمان فرهنگي و ورزشي صورت گرفت 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
136526 اخبار-اشدري، نايب رئيس کميسيون فرهنگي: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
136612 جلسه شوراي اسلامي شهر با حضور مدير كل تامين اجتماعي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora