لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3080762 هادي آباد با همکاري استانداري و نهادهاي مرتبط احياء مي شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080796 اختصاص اتوبوس فرهنگي به نواحي منفصل شهري 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080821 ترويج استفاده از حمل و نقل عمومي مهمترين سياست گذاري مديريت شهري باشد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080845 مسيرهاي دوچرخه سواري در برنامه ها و چشم اندازهاي سال 97 توسعه يابند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080890 گزارش بازدي کميسيون فرهنگي از مراکز فرهنگي شهر تهران 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080894 قدرداني از مردم قزوين به خاطر کمک به زلزله زدگان کرمانشاه 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080940 اختصاص کميسيون تلفيقي براي بررسي برنامه 5 ساله دوم شهرداري 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080944 تأکيد به شهرداري براي تحويل خانه موزه هاي بابايي وابوترابي به پيمانکار صورت گرفته است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080990 قزوين در کشور جزو پنج شهر داراي طرح جامع حمل و نقل و ترافيک است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080994 افکارسنجي از مردم براي تدوين لايحه بودجه سال 97 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081028 لايحه بسته تشويقي 100 درصدي عوارض صدور پروانه ساختماني در هادي آباد تصويب شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081066 حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري مرکز استان معرفي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081070 استفاده از ظرفيت آحاد جامعه براي ارتقاي جايگاه شوراياران 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081115 برخي اتفاقات فرهنگي در شهر شورا و شهرداري را زير سؤال مي برد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081119 اختصاص وامهاي کم بهره به خانوارهاي زلزله زده دردستورکار مسوولان قرار بگيرد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081165 بازديد اعضاي کميسيون خدمات شهري از روند کاري سازمان پارکها و فضاي سبز 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081169 لايحه تبديل وضعيت قراردادهاي حجمي نوع2 به شورا ارائه شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081202 ديدار اعضاي شوراي شهر با اهالي شهرک انديشه برگزار شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081227 رسانه ها قزوين را در انتخاب پايتخت کتاب ايران ياري رسانند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081265 روند ارائه خدمات شهري به نواحي منفصل بايد ادامه دار باشد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test