لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
93604 رييس اخبار-كمسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين خطاب به سران جريان انحرافي: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
93642 اخبار-ظاهري، رييس شوراي شهر قزوين در نطق پيش از دستور مطرح کرد؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
93688 اخبار-پيام رييس شوراي اسلامي و شهردار قزوين به دو خانواده شهيد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
941727 مصوبه- مساعدت جهت احداث زائرسراي کاروان هاي راهيان نور استان در شهر خرمشهر 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941789 مصوبه - احداث پارک بانوان 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941825 مصوبه- کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947546 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قزويني شاد و خانم جوزي بشري مبني بر تعرض گذر 16 متري حمام پير حصار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947606 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شهبازي جهت تعريض کوچه محمديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947681 مصوبه- توافق با وراث مرحوم شعبان شه پرست جهت اجراي طرح تعريض جاده 55 متري بلوار شرق 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947729 مصوبه - توافق با خانم علي محمديها و آقاي زرآبادي جهت اجراي طرح رمپ و لوپ کمربندي مرحوم ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951165 مصوبه - توافق با وراث ايزدفر مبني بر بازگشايي پل ارتباطي و تقاطع غير همسطح شهيد رجايي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951273 مصوبه - توسعه فضاي پارک بانوان در ضلع جنوبي بلوار جمهوري اسلامي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951307 مصوبه - اموال عمومي شهرداري در محدوده شهر قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
95374 اخبار-آيت .... باريک بين، نماينده ولي فقيه تاکيد کرد؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
960748 مصوبه - اموال عمومي شهرداري در محدوده شهر قزوين 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960777 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي اميني مبني بر بازگشايي مسير بلوار ايران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960813 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عبدلي مبني بر خريد قسمتي از ملک ايشان جهت دفع آبهاي سطحي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969788 مصوبه - مسائل و مشکلات مربوط به سازمان تاکسي راني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969804 مصوبه - تعرفه آماده سازي اراضي شهري 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969824 مصوبه - تعرفه آماده سازي اراضي شهري بررسي راهکار رفع اختلاف نظر شهرداري با جايگاه آذران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora