لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
73905 مصوبه- تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي به مساحت 199/70 متر مربع واقع در جنوب مهديه 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73920 آقاي خورشيدي 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
73930 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي به مساحت 220 متر مربع واقع در ضلع شمال بلوار مطهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73945 مصوبه - عدم دريافت هزينه جهت تجميع پلاكهايي در بافت فرسوده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73955 مصوبه - عدم دريافت هزينه جهت تجميع پلاكهايي در بافت فرسوده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73969 مصوبه - توافقات انجام شده براي آزاد سازي دولتخانه صفوي با كاربري فضاي سبز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73984 مصوبه - تملك زمين قولنامه اي به مساحت 106557/20متر مربع كيلومتر 2 جاده بوئين زهرا در ضلع غربي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73998 مصوبه -به مناسبت ميلاد فاطمه زهرا(س) و روز زن تا سقف 50 درصد هديه در خصوص كليه عوارضات -خريد تراكم . 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74012 مصوبه - هديه روز زن به كارمندان زن شاغل در شهرداري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74026 مصوبه - ارسال گزارش كميته بانوان در خصوص چگونگي روند كيفيت اجراي پروژه پارك بانوان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74041 مصوبه - تملك ششدانگ به مساحت 164 متر مربع فاز سوم لوازم خانگي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74056 مصوبه- توافق در خصوص واگذاري ششدانگ سرقفلي و ملك 2 باب مغازه تجاري ستاره شهر در خيابان خيام در ازايي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74072 مصوبه -توافق مبني بر واگذاري 7 باب مغازه در خيابان طالقاني سر پل جنب كلانتري 11 مدرس به ازاي بدهي بي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74084 آقاي خاكساران 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
74096 آقاي شيري 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
74106 آقاي كبودوند 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
74122 مصوبه - توافق با شركت آبادگران عمران و توسعه البرز مبني بر واگذاري 4 باب مغازه تجاري در خيابان فردو 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74136 مصوبه- تملك پلاك ثبتي به مساحت 568/20متر مربع واقع در كمربندي شهيد بهشتي -يازيگاه شقايق 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74145 خانم حكمت 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
74155 خانم اشدري 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye