لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3072588 قرارداد دوچرخه کرايه‌اي و اساسنامه باشگاه ورزشي بررسي‌شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072613 رئيس شوراي شهر در آيين آغاز ايام ا... دهه فجر شرکت داشتند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072638 روساي کميسيونهاي املاک و عمران شورا با خانواده مرحوم آيت الله باريک بين 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072663 روساي کميسيونهاي املاک و عمران با پدرومادر شهيد حسين گروسي ديدار کردند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072688 بررسي و حل مشکلات ناحيه شهري اسماعيل آباد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072713 توجه به نواحي شهري همچون اسماعيل آباد و افزايش ?? درصدي بودجه اين مناطق درلايحه بودجه سال ?? 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072738 پيگيري نمايندگان مجلس براي اختصاص قير و بهسازي جاده اسماعيل آباد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072763 ورودي شهر و انتقال خط لوله نفت در کميسيون عمران بررسي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072788 ديدار رؤساي کميسيونهاي فرهنگي و محيط زيست با همسر آيت الله باريک بين 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079387 بررسي و تصويب بودجه حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري مرکز استان 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079417 تشکيل جلسه کميسيون فرهنگي شورا با دستورکار بررسي موضوعات مطروحه 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079437 مجموعه هاي گردشگري بايد براي همه شهروندان و معلولين دسترس پذير شوند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079479 قول مساعد رييس کل دادگستري استان براي همکاري با شورا و شهرداري در حل برخي مشکلات شهري 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079502 حضور رئيس کل دادگستري استان، شهردار و مديران شهري در جلسه پارلمان محلي 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079527 نشست مشترک رئيس و اعضاي شورا با بسيج جامعه زمان حضرت صاحب الامر (عج) 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079552 وضعيت شرکت پرچمداران در کميسيون خدمات شهري بررسي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079577 شهرداري درباره پروژه ساماندهي امامزاده حسين(ع) بيشتر از تعهداتش عمل کرده است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079601 بانوان در هر منطقه، بايد حداقل يک فضاي اختصاصي داشته باشند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079688 ايده احداث پارک بانوان بايد منطبق با واقعيت اجتماعي محله باشد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079712 خانه آمادگي جسماني قزوين باحضور اعضاي شوراي شهر افتتاح شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test