لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2041876 اخبار-به منظور درجريان قرار گرفتن از روند اجراي طرح صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2042961 مصوبه توافق شهرداري با آقاي محمد جعفر آقاجاني 95/4/12 مصوبه 54 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2042979 مصوبه- مساعدت به برخي از کارکنان شهرداري براي بيماريهاي صعب العلاج 95/4/12 مصوبه 58 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2043003 اخبار-همزمان با صبح امروز برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2044662 اخبار-فرخزاد، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2045062 اخبار-چگيني، رئيس کميسيون املاک و توافقات پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2045281 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس پارلمان محلي قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2046020 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2046312 اخبار-اشدري، رئيس مجمع بسيج جامعه زنان استان قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
204654 مصوبه - توافق با خانم اسدالهي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
204669 مصوبه - توافغق با وراث مرحوم رضايي جهت اجراي طرح راستگرد ااتصال بلوار شرق به كمربندي مرحوم ابوترابي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
204691 مصوبه - فروش 2 دستگاه ماشين آلات مربوط به سازمان حمل و نقل و ترافيك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
204723 مصوبهو - مساعدت به سپاه پاسداران جهت مجموعه فيلم مردان هور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2047453 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2047670 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2047827 اخبار-در جلسه عصر امروز پارلمان محلي قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2048371 اخبار-اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کردند: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049197 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي ورزشي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049482 اخبار-دکتر نخستين، عضو کميسيون بانوان و خانواده پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049505 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora