لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1995616 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995955 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1997368 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1999164 اخبار-در جلسه کميسيون شوراياري تصميم گيري شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2000244 ديدار با رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2000431 اخبار-احد چگيني، رئيس شوراي استان در مراسم استقبال از سيامک مرندي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2000488 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استان ها: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2001484 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2001559 اخبار-درجلسه شوراي اسلامي شهر قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2001685 اخبار-در راستاي تحقق سياست‌هاي پارلمان محلي صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003291 اخبار-چگيني، رئيس کميسيون املاک شوراي شهر خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003408 مصوبه- کنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري 95/3/18 مصوبه 37 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003429 مصوبه - مساعدت به پرسنل شهرداري و در خصوص بيماري هاي صعب العلاج 95/3/18 مصوبه 38 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003448 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حبيبي 95/3/18 مصوبه 40 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003875 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2004875 اخبار-در بازديد کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي از معاونت شهرسازي تأکيدشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007406 مصوبه- اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007430 مصوبه- توافق شهرداري با کميته امداد امام خميني (ره) 95/3/22 مصوبه 44 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007457 مصوبه- تاسيس سازمان توسعه گردشگري شهرداري 95/3/22 مصوبه- 45 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007868 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora