لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
145551 مصوبه - اخذ عوارض بر قراردادهاي عمراني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145579 مصوبه - اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145617 مصوبه - ماليات بر ارزش افزوده نسبت به اخذ عوارض قطع اشجار 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145791 عكس - بازديد از امامزاده حسين(ع) 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145865 عكس- بازديد از بازارچه در حال ساخت وليعصر (عج) 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
145929 عكس - بازديد از مديريت پسماند خيابان پادگان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
146397 عكس- جلسه تقديم بودجه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
146449 عكس- جلسه شورا با جانبازان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
147608 اخبار-لزوم تعامل تنگاتنگ شوراياران با مردم در جهت پيشبرد اهداف شهري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148379 اخبار-عطايي، رييس کميسيون بانوان: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148452 اخبار-با اتمام حسابرسي بودجه سال 89؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148495 اخبار-با تصويب شوراي شهر در دستور کار قرار گرفت؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148576 اخبار-اعضاي كميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا و عمران 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148605 اخبار-اخذ عوارض از واحدهاي تجاري موقت 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148620 اخبار-در ديدار جانبازان قطع نخاع استان و مديران شهري مطرح شد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148637 اخبار-بيانيه رييس شوراي اسلامي شهرو شهردار قزوين به مناسبت 22 بهمن ماه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148656 اخبار- بازديد هيئت رهبران جنبش فرهنگي هنري ضدهالووديسم از شهرداري قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148775 شوراي اسلامي شهر اصفهان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
148804 سايت-شوراي اسلامي شهر مشهد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
153119 اخبار_پيام رييس شوراي اسلامي شهر قزوين و شهردار قزوين؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora