لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
962612 اخبار_پس از چهار سال عدم افزايش هزينه آماده سازي اراضي شهري؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962624 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
964182 اخبار-سردار شاهرخي در نشست با شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
966779 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
966798 اخبار-پس از چهار سال عدم افزايش هزينه آماده سازي اراضي شهري؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
966749 اخبار-بنابر لايحه اي که در شوراي شهر قزوين تصويب شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
966907 اخبار-در کميسيون بانوان شوراي شهر قزوين مورد بررسي قرار گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
966970 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
966994 اخبار-نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
967016 اخبار-عضو شوراي شهر و رئيس کميسيون شوراي عالي استانها: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
967845 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين ضمن گراميداشت 16 آذر: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960777 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي اميني مبني بر بازگشايي مسير بلوار ايران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969788 مصوبه - مسائل و مشکلات مربوط به سازمان تاکسي راني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969824 مصوبه - تعرفه آماده سازي اراضي شهري بررسي راهکار رفع اختلاف نظر شهرداري با جايگاه آذران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969912 مصوبه- طرح توسعه امامزاده حسين(ع) 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
970694 اخبار-بر اساس تصويب شوراي شهر در راستاي حل مشکلات روز بازارها؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
970791 اخبار-در سفر اعضاي شوراي شهر و شهرداري قزوين صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
971363 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
974586 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
974684 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora