لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2126047 مصوبه- تشويق دانش آموزان پرسنل شهرداري 95/7/13 مصوبه 118 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132108 ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر با فرماندهي انتظامي استان قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132161 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از کانون پرورش فکري نوجوانان مرکز سعدي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132201 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از مرکز بهداشت شهيد بلنديان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132360 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از پروژه در حال ساخت مهديه بزرگ قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132401 بازديد اعضاي شوراي شهر از محل احداث پروژه سمي تريلر 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2163775 اخبار-دکتر نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169621 جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور دکتر عباسي معاون محترم حقوق بشر وزير دادگستري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2174585 مصوبه - احداث مجتمع آموزشي قرآن و معارف 95/8/4 مصوبه 120 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178794 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عسگري و همتي 95/8/11 مصوبه - 122 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178808 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي فرهاد عليان 95/8/11 مصوبه 123 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178838 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم عزيز اله خالقي 95/8/11 مصوبه 124 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178868 مصوبه - تکميل پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) 95/8/11 مصوبه 125 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178905 مصوبه - واگذاري نهر متروکه در بخش 4 قزوين 95/8/11 مصوبه 126 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178921 مصوبه - اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 127 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178943 مصوبه - اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 128 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2180215 بازديد اعضاي شوراي شهر از ناحيه نجف آباد و انديشه 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2183998 مصوبه - صدور مجوز احداث پارکينگ 95/8/15 مصوبه 130 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198427 مصوبه- ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين 95/8/18 مصوبه 132 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198444 مصوبه- احداث سيل بند و دفع آبهاي سطحي شهرک دانش 95/8/18 مصوبه- 133 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198474 مصوبه- تجليل از قهرمانان و نخبه هاي ورزشي استان 95/8/18 مصوبه 134 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198525 مصوبه- نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198552 مصوبه- راه اندازي دبيرخانه کنفرانس بين المللي زنان شاخص شکوفايي شهري 95/8/25 مصوبه 136 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2220161 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239118 مصوبه- توافق شهرداري با خانم ارباب 95/9/6 مصوبه 139 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239151 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم کيقباد 95/9/6 مصوبه 140 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239193 مصوبه - تمديد اجاره يک باب ساختمان اداري واقع در شهرک مينودر 95/9/6 مصوبه 141 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239253 مصوبه - تملک بلاعوض شهرداري در بخش يک قزوين کوچه سرچشمه 95/9/6 مصوبه - 142 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239278 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي ناييني ابراهيم پور 95/9/6 مصوبه 143 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239319 مصوبه - تسريع در امر نوسازي ناوگان تاکسي راني 95/9/15 مصوبه 144 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267185 مصوبه- تعيين عوارض ساليانه خودرو 95/9/13 مصوبه 146 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267229 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان بهنامي فر و خداياري 95/9/13 مصوبه 147 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307523 مصوبه - پرداخت مبلغي ماهانه از سوي شهرداري به کمپ هاي خصوصي 95/9/20 مصوبه 148 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307539 مصوبه- تجليل از قاريان و حافظان قرآن 95/9/20 مصوبه 149 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307558 مصوبه- معافيت پلاکهاي تجاري از پرداخت عوارض دفع در تقاطع امام رضا (ع) و قدس 95/9/23 مصوبه 150 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora