لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2071272 بازديد- برنلمه بازديد اعضاي شوراي شهر از روزنامه همشهري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071322 بازديد اعضاي شوراي شهر از هفته نامه پيام شهر به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071360 بازديد اعضاي شوراي شهر از خبرگزاري ايرنا به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071407 بازديد اعضاي شوراي شهر از خبرگزاري برنا به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071569 بازديد اعضاي شوراي شهر از هفته نامه افق به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077233 مصوبه- اجرا و احداث رمپ هاي ورودي و خروجي 95/5/16 مصوبه 76 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077254 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سيد علي باقي 95/5/16 مصوبه 80 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077281 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حسن بيگي 95/5/16 مصوبه 81 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077295 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فلاتي 95/5/16 مصوبه 82 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2080208 مصوبه- مساعدت در چاپ کتابهاي حوزه دفاع مقدس 95/5/19 مصوبه 83 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2080221 مصوبه- توسعه دهکده طبيعت منطقه باراجين 95/5/19 مصوبه 84 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081578 افتتاحيه پارک ملا خليلا 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081625 ديدار اعضاي شوراي اسلامي قزوين با مدير کل ورزش و جوانان استان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081669 بازديد اعضاي شوراي شهر از ناحيه منفصل شهري مشعلدار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081730 بازديد اعضاي شوراي شهر از محله قدس ناحيه امامزاده علي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2083039 بازديد اعضاي شوراي شهر از پارکينگ طبقاتي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2083098 بازديد اعضاي شوراي شهر از پروزه فصل شيدايي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2088924 مصوبه- اجراي ويدئو مپينگ در محل ميدان مينودر 95/5/23 مصوبه 85 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2088944 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نوروزي و خان محمدي 95/5/23 مصوبه 87 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2088966 مصوبه توافق شهرداري با آقاي جليلوند 95/5/25 مصوبه 88 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089003 مصوبه- توافق شهرداري با آستان قدس رضوي 95/5/23 مصوبه 89 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089020 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عظيم زاده و ميربهاء و شرکاء 95/5/23 مصوبه 90 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089038 مصوبه - هزينه برگرداندن اتباع بيگانه 95/5/26 مصوبه 91 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089075 مصوبه- تغيير عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به بهاء خدمات پاسخگويي 95/5/30 مصوبه 93 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092639 اخبار-صبح امروز؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096402 مصوبه - فروش قسمتي از مازاد خط پروژه متعلق به آقاي تقي فاتح منش 95/6/8 مصوبه 94 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096417 مصوبه -توافق شهرداري با آقايان امير مهدي و روح اله صفي قلي 95/6/6/ مصوبه 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096433 مصوبه- انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107776 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي فتاحي 95/6/20 مصوبه 101 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107791 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم جوادي 95/6/20 مصوبه 102 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107810 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم يارکه سلخوري 95/6/20 مصوبه 103 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116566 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفي 95/7/3 مصوبه 109 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116585 مصوبه - توافق شهرداري با خانم طوطي 95/7/3 مصوبه 110 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117862 مصوبه - توافق شهرداري با مالکين قطعه 68 کلي ملاصدرا 95/7/3 مصوبه 111 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2122410 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان توکلي و حقيقت 95/7/6ئ مصوبه 115 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora