لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1942846 مصوبه- پرداخت هديه به معلمين نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش 95/1/31 مصوبه 14 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1943503 مصوبه -اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه 1395 95/1/31 مصوبه 13 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946432 مصوبه- توافق شهرداري با خانم فيشاني و شرکاء 95/2/7 مصوبه 15 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946457 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عبدالهي و چگيني 95/2/7 مصوبه 16 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946498 مصوبه- فروش انشعاب آب واحدهاي مسکوني و غير مسکوني به منظور اصلاح شبکه آب 95/2/7 مصوبه 18 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946523 مصوبه- توافق شهرداري با خانم پور زرشکي 95/2/7 مصوبه 17 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1956561 مصوبه- مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1956587 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم ساختماني 95/2/11 مصوبه 21 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964144 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964184 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ابراهيم باجلوند و خانم گل جبين باجلان 95/2/18 مصوبه 23 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964163 آرشيو مصوبات 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1964199 مصوبه- فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964573 ديدار اعضاي شوراي شهر با آيت ا... باريک بين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964704 غبارروبي مزار شهدا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964768 آرشيو اهم مصوبات 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1966451 افتتاحيه پروژه هاي شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966496 جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966566 جلسه اعضاي شوراي شهر با نمايندگان ادواري شورا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966656 ديدار اعضاي شوراي شهر با خانواده شهيد سياهپوش 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966700 ديدار اعضاي شوراي شهر با خانواده شهيد داودي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966763 نشست خبري رييس و سخنگوي شورا اسلامي شهر با اصحاب رسانه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966967 مصوبه - گزارش حسابرسي سازمان زيبا سازي 95/2/20 مصوبه 25 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973240 مصوبه- اعطاي هديه خوش حسابي به موديان شهرداري 95/2/20 مصوبه 26 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973284 بازديد اعضاي شوراي شهر از زمين فوتبال چوبيندر و پارک بانوان مينودر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986057 مصوبه- ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب 95/2/21 مصوبه 27 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1989825 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1995182 جلسه شوراي شهر - تشريح اقدامات انجام شده براي برگزاري اجلاس راه ابريشم 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1995295 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مستعلي همتي 95/3/8 مصوبه 31 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1995315 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شير خان رجبي 95/3/8 مصوبه 32 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1995338 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کشاورز فشالنجي 95/3/8 مصوبه 33 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1995363 مصوبه - قرارداد همکاري شهرداري با شرکت راشا آتي تمدن 95/3/8 مصوبه 34 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1995394 مصوبه- هزينه سرانه خدمات شهري اتباع خارجي 95/3/8 مصوبه 35 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2000244 ديدار با رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2003408 مصوبه- کنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري 95/3/18 مصوبه 37 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2003429 مصوبه - مساعدت به پرسنل شهرداري و در خصوص بيماري هاي صعب العلاج 95/3/18 مصوبه 38 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora