لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
920612 مصوبه - توافق با آقاي محمدي در خصوص واگذاري زمين در عوض بدهي به شهرداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920635 مصوبه- توافق با خانم كاتبي و آقايان مويني و ناييني ابراهيم پور در قطعه 47 ملاصدرا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920653 مصوبه - دريافت تسهيلات از بانك شهر جهت ترخيص دستگاه پرس زباله از گمرك شهريار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
932588 عکس- جلسه کميسيون فرهنگي شورا با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان 93/8/10 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941727 مصوبه- مساعدت جهت احداث زائرسراي کاروان هاي راهيان نور استان در شهر خرمشهر 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941789 مصوبه - احداث پارک بانوان 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941825 مصوبه- کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947546 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قزويني شاد و خانم جوزي بشري مبني بر تعرض گذر 16 متري حمام پير حصار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947606 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شهبازي جهت تعريض کوچه محمديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947681 مصوبه- توافق با وراث مرحوم شعبان شه پرست جهت اجراي طرح تعريض جاده 55 متري بلوار شرق 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947729 مصوبه - توافق با خانم علي محمديها و آقاي زرآبادي جهت اجراي طرح رمپ و لوپ کمربندي مرحوم ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951165 مصوبه - توافق با وراث ايزدفر مبني بر بازگشايي پل ارتباطي و تقاطع غير همسطح شهيد رجايي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951273 مصوبه - توسعه فضاي پارک بانوان در ضلع جنوبي بلوار جمهوري اسلامي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951307 مصوبه - اموال عمومي شهرداري در محدوده شهر قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960748 مصوبه - اموال عمومي شهرداري در محدوده شهر قزوين 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960777 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي اميني مبني بر بازگشايي مسير بلوار ايران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960813 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عبدلي مبني بر خريد قسمتي از ملک ايشان جهت دفع آبهاي سطحي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969788 مصوبه - مسائل و مشکلات مربوط به سازمان تاکسي راني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969804 مصوبه - تعرفه آماده سازي اراضي شهري 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969824 مصوبه - تعرفه آماده سازي اراضي شهري بررسي راهکار رفع اختلاف نظر شهرداري با جايگاه آذران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
969912 مصوبه- طرح توسعه امامزاده حسين(ع) 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
975578 مصوبه - انهار و بستر ها در ليست اموال شهرداري 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
986446 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفي در قريه اسماعيل آباد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
986465 مصوبه - روز بازارها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
992536 مصوبه توافق شهرداري با آقاي شعباني در بخش 4 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
992562 مصوبه -اولويتهاي مد نظر شورا در خصوص تحقق شهر الکترونيک 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
996511 مصوبه- اساسنامه عصر صنعت سبز کاسپين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005266 مصوبه - تفکيک و تعيين قدرالسهم ماکين با شهرداري در قطعه 47 کلي ملاصدرا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005288 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي افروز 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005329 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي صادق کريمي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005343 مصوبه توافق شهرداري با آقاي قربانعلي حق وردي در بخش 2 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1008994 مصوبه - توافق شهرداري با خانم نعلبران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1015193 عکس- ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1016614 بازديد از تله سيژ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1018562 مصوبه - مساعدت مالي به اداره کل اطلاعات 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora