لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
856148 ولايت 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856186 افق 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856235 مهر 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
858828 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شهبازي در بخش 3 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
867005 مصوبه - مساعدت شورا به مردم غزه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868674 مصوبه- افزايش اعطاي تسهيلات تشويقي عوارض نوسازي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868698 مصوبه- احداث بنا در زمين قولنامه اي آقاي اماني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868712 مصوبه - توافق با آقاي محمد آقايي در طرح پارك كوهستاني باراجين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868732 مصوبه- توافق با وراث نور محمد يوسفي و علي يوسفي در بخش 5 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868772 مصوبه - موافقت شورا با ابطال مصوبه تسهيلات عقب نشيني در خيابانهاي بوعلي و فلسطين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868813 مصوبه- در خصوص كمبود اعتبار در رابطه با پروژه حفاري و لايروبي و شناسايي چاهها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
878925 عکس ا بازي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
879062 عکس اسباب بازي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
883014 توافق با خانم آشوري مبني برتهاتر ملک ايشان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
883043 تشويقي دانش آموزان پرسنل شهرداري قزوين 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
890222 مصوبه- اخذ هزينه ايجاد نگهداري باغچه کوچک و گلدانها در محيط آرامستانها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
890244 مصوبه- خريد ماشين آلات جهت رفع نياز سازماني در راستاي تامين تجهيزات ناوگان ترابري و حمل و نقل 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
891444 محمد خورشيدي 5 سال قبل 7 سال قبل admin shora
891458 عباس ظاهري 5 سال قبل 7 سال قبل admin shora
894942 عکس- دانشگاه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
895054 ارشاد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903074 مصوبه- توافق با معارضين اراضي بادمستان موسوم به داود آباد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903092 مصوبه- توافق با آقاي باقري و شرکاء در بخش 4 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903134 مصوبه - واگذاري باقيمانده ملکي شهرداري واقع در بلوار خرمشهر متعلق به آقاي ارجمند فر و خانم شه روش 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903166 مصوبه- واگذاري شارع متروکه متعلق به شهرداري در خيابان تهران قديم کوچه پير حصار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905371 اخبار_عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905470 اخبار_صديقي، رئيس کميسيون شورا ياري شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
907202 مصوبه - توافق با آقاي سلخوري در جهت اجراي پروژه بازگشايي مسير خيابان 30 متري نگارستان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908864 اخبار_داودي، رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
909992 اخبار_غياثوند، عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910376 مصوبه- تقاضاي آقاي حيدري مبني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910393 مصوبه - اصلاح مصوبه افزايش هزينه هاي كارشناسي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910409 مصوبه - واگذاري 10 هكتار زمين به شركت عصر صنعت سبز كاسپين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910426 مصوبه - در خصوص تقاضاي آقاي مصطفايي چمني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهر مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910856 عكس - جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور تعدادي از مديران ارشد شهرداري شهر هايكو چين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora