لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
698905 اخبار_رئيس شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698943 اخبار_ضرورت افزايش اتوبوس هاي درون شهري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698973 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي؛ 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
722373 مصوبه - مساعدت مالي به ناحيه مقاوت بسيج سپاه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
722389 مصوبه - خريد ماشين آلات و تجهيزات ناوگان سازمان عمران 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
741631 مصوبه - اهالي ناحيه شهرك دانش 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
741658 مصوبه - تهاتر يك قطعه زمين در بخش 5 قزوين از موقوفات آقاي وزير 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742706 مصوبه - توافق با دانشگاه آزاد واحد قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742720 مصوبه - اجراي بند 11 كميسيون ماده 5 طرح تفصيلي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742735 ويلا- اخذ قيمت پايه تراكم و هزينه هاي مرتبط در باغ ويلاها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750549 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در كوچه حديث خيابان نوروزيان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750596 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در كوچه حديث خيابان نوروزيان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750623 مصوبه - كمك شهرداري به بر پايي نمايشگاه بين المللي تهران 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750637 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه بلوار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750665 مصوبه - نرخ كرايه حمل و نقل اتوبوس درون شهري شش ماهه دوم سال 92 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750680 مصوبه - اخذ هزينه هاي خدمات جهت تشكيل پرونده شغلي سازمان ميادين ميوه و تره بار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
757138 اخبار_نائب رئيس شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762756 مصوبه - توافق با خانم نمازي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762787 مصوبه - تعرفه فروش قبور و خدمات عمومي سازمان آرامستانها 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762802 مصوبه - تفاهم نامه مابين شهرداري با قرار گاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762841 مصوبه - نامگذاري بوستان جديد الحداث مقابل استانداري به نام بوستان جانباز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768297 ديدار اعضاي شوراي شهر و شهردار با شوراياران در شهرداري منطقه 2 سالن قائم 93/2/15 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768375 مصوبه - اجراي تفاهم نامه سپاه صاحب الامر (عج) در رابطه با بهره برداري از سوله هاي ورزشي صالحين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768394 مصوبه - مشاركت شورا و شهرداري قزوين جهت تقدير از مقام شامخ معلم و معلمين برگزيده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
772748 عكس- نشست مطبوعاتي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با رسانه ها 93/2/14 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
773937 عكس - نشست اعضاي شوراهاي ادواري 93/2/20 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
775716 عكس- سخنراني سخنگوي شوراي شهر آقاي صادقي نياركي در نماز جمعه قزوين 93/2/19 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
781308 عكس- بازديد اعضاي شوراي شهر از پارك علم و فن آوري 93/2/22 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
792754 مصوبه - احداث بنا در زمين هاي قولنامه اي واقع در بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
792775 مصوبه - تعرفه شركتهاي مسافربري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
792808 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله افاغنه سال 93 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
792822 مصوبه توافق با آقاي يوسفي در بخش 5 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
801695 مصوبه - آماده سازي صدور مجوز موقت كاربري پاركينگ عمومي براي اراضي مستعد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
801711 مصوبه - توافق با سپاه صاحب الامر مبني بر جانمايي بيلبرد در فضاي تبليغاتي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
801731 مصوبه - توافق با آقاي بابايي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora