لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
272066 مصوبه - نرخ سرويس مدارس سال تحصيلي 91-92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272080 مصوبه - مبلغ اهدايي به صندوق حضرت ابوالفضل (ع) جهت پرداخت وام به نيازمندان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272094 مصوبه - توافق با آقايان اعلاء و بهروزان در بخش 2 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272108 مصوبه توافق با آقاي آذر شب در بلوار امام خميني جهت اجراي طرح تعريض خيابان 20 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272122 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي لطفي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272143 مصوبه - واگذاري زمين متعلق به شهرداري به مسجد محمد خانبك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272159 مصوبه - توافق با آقاي شهبازي در ملاصدرا جهت اجراي گذر بندي و گشايش معبر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272175 مصوبه اهدا جوايز خوشحسابي به شهرونداني كه قبوض خود را به موقع پرداخت كنند 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272201 مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
273268 عكس- همايش شوراها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
273323 عكس- صحن شورا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286405 مصوبه - توافق با آقاي ذوالقدر جهت اجراي طرح گذر 20 متري سونا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286419 مصوبه - توافق با آقاي زاعت جو جهت واقع شدن در طرح تعريض كوچه 12 متري رهبري - خيابان فردوسي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286438 مصوبه - توافق با خانم كريمي جهت واقع شدن در طرح بلوار 45 متري شهيد باهنر و حريم رودخانه وشته 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286457 مصوبه - دريافت حق مالكانه جهت مغازه هايي كه قبلا سر قفلي آنها از سوي شهرداري انتقال داده شده است 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286487 مصوبه - تقاضاي آقاي لشگري زاده مبني بر صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در كوي فرهنگيان حكمت48 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286504 مصوبه - توافقات بعمل آمده پيرو سفر هيات عالي رتبه كشور عراق به استان قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286526 مصوبه - اخذ هزينه صدور مجوز و اجاره بهاء مكان و فضايي جهت احداث سايت BTS 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
289584 عكس - تجليل از دكتر جهانگيري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
289625 عكس - روز قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora