لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2183998 مصوبه - صدور مجوز احداث پارکينگ 95/8/15 مصوبه 130 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2184230 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2184276 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2184300 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185284 اخبار-محمدرضا صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185298 اخبار-علي صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185321 اخبار-حسين غياثوند، نايب رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185335 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد:: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185357 اخبار-با حضور مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري در جلسه شوراي شهر صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185384 اخبار-به منظور تبادل نظر براي اجراي برنامه هاي فرهنگي برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185408 اخبار-درراستاي پرورش روحيه قهرماني و پهلواني؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185425 اخبار-دکترنخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185455 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2185471 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2187241 اخباچگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي اسلامي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2187699 اخبار-فاطمه اشدري، عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2187738 اخبار-به مناسبت روزجهاني شهرسازي صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2187751 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2187913 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگير و نظارت شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2192687 اخبار-حسين غياثوند، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora