لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
208015 مصوبه - توافق با آقاي احمدي مهر در بخش 5 به جهت واقع شدن در طرح حريم كانال آبرساني و فضاي سبز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2080208 مصوبه- مساعدت در چاپ کتابهاي حوزه دفاع مقدس 95/5/19 مصوبه 83 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2080221 مصوبه- توسعه دهکده طبيعت منطقه باراجين 95/5/19 مصوبه 84 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2080674 اخبار-همزمان با 26 مردادماه صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2080941 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي،رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081034 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081066 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081578 افتتاحيه پارک ملا خليلا 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081625 ديدار اعضاي شوراي اسلامي قزوين با مدير کل ورزش و جوانان استان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081669 بازديد اعضاي شوراي شهر از ناحيه منفصل شهري مشعلدار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2081730 بازديد اعضاي شوراي شهر از محله قدس ناحيه امامزاده علي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2083039 بازديد اعضاي شوراي شهر از پارکينگ طبقاتي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2083098 بازديد اعضاي شوراي شهر از پروزه فصل شيدايي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2083447 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2083471 اخبار-دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2083484 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2084295 اخبار-صلح جو رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2084319 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2085111 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2085223 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora