لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2050814 اخبار-به منظور عيادت و دلجويي صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050906 مصوبه- توافق شهرداري با اداره کل راه و شهرسازي 95/4/19 مصوبه 59 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050923 مصوبه- جايگزيني تاکسي لوکس آريو به جاي تاکسي هاي فرسوده 95/4/19 مصوبه 62 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050983 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان و خانواده پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
205283 مبعث 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2053823 اخبار-حجت الاسلام والمسلمين عابديني در جريان بازديد از نهضت شبانه آسفالت: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2053852 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته بهزيستي برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054154 اخبار-يکي از مهمترين نتايج جلسه اخير کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054211 اخبار-عصر امروز صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054924 اخبار-دکتر نخستين، رييس کميسيون ساماندهي ملاقات هاي مردمي شوراي اسلامي شهر: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055877 اخبار-فرخزاد، رئيس کميسيون عمران پارلمان محلي قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055908 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055955 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2056139 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2058347 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2059651 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2059982 اخبار-چگيني، عضو شوراي شهر و سخنگوي شوراي عالي استانها خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061065 مصوبه - اساسنامه حيات وحش باراجين 95/4/26 مصوبه 63 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061174 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061205 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora