لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1042286 اخبار-عباس ظاهري رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در پيامي اعلام کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1042301 اخبار-حضرت آيت اله باريک بين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1043669 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1043706 اخبار-آيت اله عابديني نماينده ولي فقيه در استان قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1043755 اخبار-چگيني در جلسه با هم انديشي با وزيرکشور مطرح کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044286 اخبار-رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044504 اخبار-اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار شدند: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044701 اخبار-رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044714 اخبار-رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044730 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1046046 اخبار-در سال آتي بنابر تصميم شوراي شهر قزوين صورت مي گيرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1046089 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1047454 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1047474 اخبار-با دستور کار قرار دادن در کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1047493 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1049011 مصوبه - مساعدت مالي به ناحيه مقاومت بسيج امام حسن (ع) و امام سجاد (ع) به منظور اعزام کاروانهاي راهير 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1049374 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1049557 اخبار-رياست شورا همزمان با نامگذاري 25 اسفند به نام روز شهردار تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1050980 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1051045 اخبار-اعضاي شوراي شهر در ديدار شوراي دانش آموزي با آنها تأکيد کردند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora