لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1748669 اخبار-در کميسيون عمران با حضور نماينده مردم قزوين در خانه ملت مطرح شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1748837 اخبار-به همت احد چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1748900 اخبار- 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1748926 اخبار-در جلسه اخير شوراي اسلامي شهر قزوين صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1748975 اخبار-صبح امروز صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1750165 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1750177 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1750198 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1750703 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1753078 اخبار-قيداري، شورايار ناحيه انديشه: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1753100 اخبار-صبح امروز در جلسه صحن شوراي عالي استانها مطرح شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1753377 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1754367 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1755060 اخبار-دريافت عوارض سنگين از ساکنان مناطق منفصله در قزوين منطقي نيست 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1755409 اخبار-25 آبان ماه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1755423 اخبار-حجت الاسلام والمسلمين عابديني نماينده ولي فقيه در استان: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1755447 اخبار-بصيري پور رئيس شوراي عالي استانها در قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1755818 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه هم انديشي شوراها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1755870 اخبار-بصيري پور، رئيس شوراي عالي استان ها خبر داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1756089 اخبار-چگيني، رئيس شوراي اسلامي استان قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora