لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1726070 اخبار-شهردار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726087 اخبار-مدير کل ميراث فرهنگي و صنايع دستي در جلسه شوراي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726106 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1727104 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1727119 اخبار-با هدف پاسداشت زحمات قهرمانان و نام آوران صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1727136 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در آئين پل نخبگان: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1730804 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1730831 اخبار-به مناسبت فرا رسيدن 26 مهر ماه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1730854 اخبار-جواد زينعلي، شورايار چوبيندر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1731374 مصوبه - قراراد شهرداري قزوين با قرار گاه خاتم الاوصياء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1731585 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تصويب شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1734830 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1734844 اخبار-رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين تشريح کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1734860 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1735604 مصوبه - مصوبه شورا در رابطه با سازمان آرامستانها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1735623 مصوبه - پرداخت هزينه معتادين به کمپ هاي بخش خصوصي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1735638 مصوبه - تعيين هزينه جريمه حذف پارکينگ ( جک بالابر) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1736024 اخبار-قاسمي، شورايار ناحيه شهيد بابايي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1736042 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1736058 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora