لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
993290 اخبار-با رأي قاطع 13 عضو شورا، تصميم گيري شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
995211 اخبار-در نشست مشترک با مدير کل ورزش و جوانان استان تأکيدشد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
995242 اخبار-در صحن شورا برگزار شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
995832 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
996511 مصوبه- اساسنامه عصر صنعت سبز کاسپين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
996545 اخبار-رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
996570 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
997306 اخبار-در صحن شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
997350 اخبار-نائب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
997426 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
997911 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
999284 اخبار-مريم نخستين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
999308 اخبار-در اولين جلسه از بررسي اصلاح بودجه سال 93 شهرداري مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora