لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
951307 مصوبه - اموال عمومي شهرداري در محدوده شهر قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
95374 اخبار-آيت .... باريک بين، نماينده ولي فقيه تاکيد کرد؛ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
960748 مصوبه - اموال عمومي شهرداري در محدوده شهر قزوين 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960777 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي اميني مبني بر بازگشايي مسير بلوار ايران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
960813 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عبدلي مبني بر خريد قسمتي از ملک ايشان جهت دفع آبهاي سطحي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962457 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962473 اخبار_در جلسه علني شوراي اسلامي شهر قزوين صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962487 اخبار_رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962499 اخبار_فصيحي رامندي عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962512 اخبار_اشدري عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962529 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962544 اخبار_صديقي عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962556 اخبار_رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962571 اخبار_صحن علني شوراي شهر قزوين مورد بررسي قرار مي دهد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962588 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962600 اخبار_رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962612 اخبار_پس از چهار سال عدم افزايش هزينه آماده سازي اراضي شهري؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
962624 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
964182 اخبار-سردار شاهرخي در نشست با شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
966749 اخبار-بنابر لايحه اي که در شوراي شهر قزوين تصويب شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora