لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
940856 اخبار_عطايي، رئيس کميسيون بانوان تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
940905 اخبار_رئيس کميسيون شهر سازي خبر داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
940936 اخبار_سخنگوي شوراي شهر تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941727 مصوبه- مساعدت جهت احداث زائرسراي کاروان هاي راهيان نور استان در شهر خرمشهر 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941789 مصوبه - احداث پارک بانوان 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941825 مصوبه- کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947546 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قزويني شاد و خانم جوزي بشري مبني بر تعرض گذر 16 متري حمام پير حصار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947606 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شهبازي جهت تعريض کوچه محمديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947681 مصوبه- توافق با وراث مرحوم شعبان شه پرست جهت اجراي طرح تعريض جاده 55 متري بلوار شرق 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947729 مصوبه - توافق با خانم علي محمديها و آقاي زرآبادي جهت اجراي طرح رمپ و لوپ کمربندي مرحوم ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
948799 اخبار_رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
948867 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
949118 اخبار_رئيس کميسيون بانوان و خانواده شوراي اسلامي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
949134 اخبار_باتفاق آراء اعضاي شوراي اسلامي شهر تصويب شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
950141 اخبار_شوراي اسلامي شهر قزوين موافقت و تصويب کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
950210 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
950241 اخبار_پيام تسليت رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين براي درگذشت مادر شهيدبابايي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
950268 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951165 مصوبه - توافق با وراث ايزدفر مبني بر بازگشايي پل ارتباطي و تقاطع غير همسطح شهيد رجايي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
951273 مصوبه - توسعه فضاي پارک بانوان در ضلع جنوبي بلوار جمهوري اسلامي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora