لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
909992 اخبار_غياثوند، عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
91023 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي جلغازي و شركا مبني بر واگذاري زميني در ملاصدرا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
910376 مصوبه- تقاضاي آقاي حيدري مبني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910393 مصوبه - اصلاح مصوبه افزايش هزينه هاي كارشناسي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910409 مصوبه - واگذاري 10 هكتار زمين به شركت عصر صنعت سبز كاسپين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910426 مصوبه - در خصوص تقاضاي آقاي مصطفايي چمني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهر مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910458 اخبار_نايب رئيس شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
91049 مصوبه - خريد تعدادي دستگاه بيسيم براي تاكسي هاي بيسيم 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
91064 مصوبه - افزايش كرايه اتوبوس مسير قزوين - محمود آباد و قزوين بيدستان 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
910678 اخبار_کينگ شينگ، مسئول امور بين الملل شهر هايکو چين در تالار مردمي شورا تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910788 اخبار_فرخزاد، نايب رئيس شوراي شهر اظهار اميدواري كرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
91079 مصوبه - 20 درصد هديه خوشحسابي به شهروندان در خصوص ايجاد انگيزه و جذب منابع مالي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
910856 عكس - جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور تعدادي از مديران ارشد شهرداري شهر هايكو چين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
911066 اخبار_صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
91108 مصوبه - توافق شهرداري و تعاوني مسكن فرهنگيان البرز و سازمان مسكن و شهرسازي در خصوص تغيير كاربري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
912089 خبار_فصيحي رامندي، رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
916493 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
91807 مصوبه - تعرفه هاي آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي جهت سال 1390 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
91822 مصوبه - دريافت تسهيلات از سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به منظور خريد كارخانه آسفالت 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
91837 مصوبه - اخذ وام به منظور تسريع در روند تملكات پروژه شهيد انصاري شرقي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora